Nyereményjáték a Facebookon!

Játssz és nyerd meg az új Fulllife termékünket!

Játék feltétele: 

Likeold és kövesd a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/fulllifestyle.hu 

Facebookon kommentben tippeld meg a termék nevét! 

 

Sorsolás: 2021. 03. 16. kedd 19.00 

 

Nyeremény átadása: GLS futárszolgálat által 

 

Fontos: Minden feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy megnyerhesd a Fulllife terméket!

Nyertes sorsolása a Facebook oldalunkat követők, és a posztot kommentelők között történik!

 1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője:
  Nagy Máté e.v.
  adószám: 56238497-1-26
  székhely: 6753. Szeged, Budai Nagy A. utca 44., (továbbiakban: szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
  2. Részvételi szabályzat 
  2.1. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet, melyben a játékos vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook) a játék időtartama alatt „Like” („Kedvelés”) kapcsolatot alakít ki az Szervező “Fulllife” elnevezésű Facebook oldalával. A nyertest a Fulllife Facebook követői között sorsolja ki Szervező 2021. 03. 16. 19:00-kor. A nyereményjátékot és a sorsolást a Facebook a random.org rendszerén keresztül bonyolítja, de ahhoz a Facebooknak és a random.org-nak nincs köze. Jelen nyereményjátékot a Facebook  semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.
  2.2. A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek és kommentelnek jelen posztban.
  2.3. A nyertes köteles együttműködni a szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.  
  2.4.A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható.
  A nyeremény: 3 db Fulllife termék
  3. A nyereményjáték ideje 
  2021. 03. 03. 12:00 órától 2020. 03. 16. 18:59 óráig

  4. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása: 
  A sorsolást Nagy Máté e.v. bonyolítja le a fenti időpontban a random.orgon keresztül.
  A szervező a nyertest az eredményhirdetés és a sorsolás napján a Facebook felületén poszt formájában értesíti. A nyertesnek a poszt kihelyezésétől számított 72 órán belül kell jelentkeznie a mail@fulllifestyle.hu e-mail címen. Ellenkező esetben a nyeremény a szervező tulajdonában marad. 
  5. Adatkezelés 
  5.1. Az adatkezlésre a fulllifestyle.hu oldalon feltöltött Adatkezlési szabályzatban leírtak az írányadók.
  A kezelt adatok köre:
  A nyereményjátékban részt vevők neve, facebook oldala. A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a nyereményjátékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. 
  5.2. Az adatkezelés célja:
  Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvétele.
  Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
  5.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatszolgáltatás önkéntes. 
  6. Adattovábbítás 
  6.1. Az adatkezelő a nyertes nevét továbbítja akként, hogy a Facebook oldalán (Fulllife) megjelenteti. A szervező ezen kívül a kezelt adatokat marketing célból nem továbbítja, más tekintetben nem hozza nyilvánosságra. 
  6.2. A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a családi nevét és utónevét nyilvánosságra hozza a Facebook oldalán.
  7. Záró rendelkezések 
  7.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a Facebook oldalán.
  7.2. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
  7.3. Az érintettek jogaikat az Infotv-nek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét illetve panasszal fordulhatnak hozzá. 
  Szeged, 2021. március 03.
  Fulllife Csapata
  Live a Full Life!